Usługi

OFERUJEMY W PEŁNI
KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA

NASZE USŁUGI

Oferujemy kompletny zestaw usług, pozwalających na wykonanie całego projektu od początku do końca. Jesteśmy w pełni zaangażowani na każdym etapie prac, począwszy od pomiaru, skończywszy na kompleksowej realizacji wyposażenia wnętrza i dodatkowych pracach instalatorskich.
Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje kompleksową realizację projektów, od wizualizacji i opracowania technicznego przez logistykę, magazynowanie i dystrybucję aż po serwis w ramach gwarancyjnych i pogwarancyjnych umów. Jesteśmy w stanie obsłużyć duże wolumeny zamówień, połączone z dostawami do punktów sprzedaży rozmieszczonych w kraju oraz za granicą.

OD PROJEKTU PO MONTAŻ

PROJEKT
Opracowanie projektu rozpoczyna się od burzy mózgów; przeanalizowania potrzeb klienta i doboru zestawu cech elementów reklamowych, dostosowanych do profilu oferowanego segmentu produktów lub usług. Zapoznajemy się dokładnie ze specyfiką produktu, potrzebami konsumenta i kryteriami wykonywania przez decyzji o zakupie. Na tej podstawie, przy konsultacjach z działem technicznym tworzone są szkice koncepcyjne i wizualizacje określonych elementów identyfikacji wizualnej wspierających sprzedaż i budujących u konsumenta świadomość marki.
PRODUKCJA
Posiadamy stosownie wyposażony park maszynowy, umożliwiający wykonywanie wszystkich elementów na miejscu. Efektywna praca działów obróbki tworzyw, druku i montażowego zapewniają szybkie terminy wykonania wielu półproduktów i detali na raz, przekładając się na szybką realizację zleceń. Gospodarka magazynowa w zakresie ponownego wykorzystania nadmiaru materiału z poprzednich realizacji pozwala nam obniżać koszty mniejszego zanieczyszczenia środowiska.
LOGISTYKA
Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić naszym ekipom montażowym i transportowym optymalne trasy, z uwzględnieniem montażów nowych punktów, odbioru i recyklingu zużytych zabudów oraz dostaw powierzonych urządzeń kuchennych.
MONTAŻ
Na wykonane projekty świadczymy usługi serwisowe w ramach umowy gwarancyjnej zawartej na dany okres. W zależności od projektu utrzymujemy niezbędne stany magazynowe materiałów i części do serwisowania elementów stojaków, mebli, instalacji wodno-kanalizacyjnych, urządzeń elektrycznych i innych, w zależności od specyfiki realizacji. Świadczymy też usługi serwisu pogwarancyjnego.